Problem med svenskspråkig dating-spam samt försenad mail.

av Tomas Liljebergh den 1 Nov 2016

Under oktober månad har det funnits klagomål på att korta svenskspråkiga dating-spam har släppts igenom Sunets mailfilter utan att taggas som spam.

Efter ett gediget arbete och genom diskussioner internt och tillsammans med Roaring Penguin har en bugg identifierats och rättats.
Problemet låg i hanteringen av UTF-8 och svenska tecknen å, ä och ö.

Dessutom blev filtret under 2 dagar utsatt för en överbelastningsattack vilket skapade fördröjningar i maildistributionen.
Under eftermiddagen 1/11 har vi på nytt sett en massiv tillströmning av mail vilket gör att mail kan bli försenade.
Nunoc jobbar med att lösa detta

monthly

Upplever ni fortfarande problem med dessa spam får ni gärna återkomma till oss med exempel så att vi kan se till att dessa hanteras.

Tomas Liljebergh

Systemförvaltare för:

Nytt om Sunets Mailfilter

av Tomas Liljebergh den 11 Maj 2015

Systemet, som idag används av 10 lärosäten och andra organisationer, är numera uppdaterat för bättre prestanda.

En nyhet är det Outlook plugin som Sunet utvecklat, detta gör röstningsprocessen på spam/ham mycket enkel och inkluderar även en funktion för att vidarebefordra brevet  till en förkonfigurerad adress, tex supporten, för vidare utredning!

En funktion för arkivering finns som tillval.
Sunet arbetar även ihop med Roaring penguin för en förbättrad anti-fishing funktionalitet.

Jag kommer gärna på besök för en djupare beskrivning av hur systemet fungerar och vilka funktioner som finns för scanning av inkommande och utgående mail efter spam/virus/fishing, kontaktuppgifter nedan!

För de av er som redan idag använder filtret så finns alltid möjlighet att boka ett besök för att diskutera framtiden. Eventuella förslag om ny utveckling eller förändringar mottages gärna.