Avtal mellan Vetenskapsrådet och Nordunet undertecknat

Sunet tar över ansvaret från NORDUnet för driften av det svenska universitetsnätverket. I och med detta tar Vetenskapsrådet även över ansvaret för de medarbetare som arbetar på NORDUnets Sverigekontor. Vi får då 12 nya kollegor!
Nordunets VD René Buch, Maria Häll föreståndare för Sunet och Sven Stafström.
Nordunets VD René Buch, Maria Häll föreståndare för Sunet och Sven Stafström, gd på Vetenskapsrådet.

 

NORDUnet är ett nordiskt datornätverk för samverkan mellan de nordiska nationella forsknings- och universitetsnätverken.

De senaste tio åren har Sunets verksamhet kring tjänster till anslutna organisationer i det svenska universitetsnätverket växt betydligt. Detta kräver bättre kontroll över drift- och utvecklingsresurser, vilket är anledningen till att Sunet nu tar över driften av Sunet från NORDUnet. Sunet kommer dessutom att bistå NORDUnet under en övergångsperiod med en del av drift av det nordiska universitetsnätverket.

Utöver dessa förändringar, pågår förberedelser för att Sunet ska bli en egen avdelning. De personer på NORDUnet som berörs av överlåtelseavtalet kommer att ingå i den nya avdelningen. Idag sitter de på NORDUnets Sverigekontor på Tulegatan 11, där Sunets verksamhet också ligger.

Överlåtelseavtalet och driftavtalet börjar gälla från och med årsskiftet.