GÉANT upphandlar molntjänster

av Per Nihlén den 8 Nov 2016

Den Europeiska samarbetsorganisationen GÉANT har under 2015 och 2016 jobbat på en molnkatalog – en lista på ramavtal med leverantörer av molntjänster som bla inkluderar Amazon Web Services (AWS) och Microsoft Azure.

Status

GÉANT har nyligen gjort tilldelning i den stora upphandling av molntjänster som GÉANT har bedrivit under 2016. GÉANT har alltså bestämt vilka leverantörer som man vill skriva kontrakt med. Efter tilldelning kommer kontraktsförhandling och just nu genomför GÉANT ett antal förhandlingar om kontrakt med leverantörer av AWS, Azure och andra IaaS-tjänster. GÉANT hoppas kunna teckna kontrakt under Q4 med leverantörer av Azure och därefter med leverantörerna av AWS.

När GEANT har giltiga kontrakt kan Sunet, givet att det finns intresse, skriva på ett sk Service Commencement Agreement med de leverantörer som är intressanta för Sunets kunder. De Sunet-kunder som vill ansluta sig till en av dessa tjänster måste därefter själva genomföra ett avrop från GÉANTs ramavtal.

FAQ

Hur använder jag avtalen kring Azure/AWS?

När GÉANTs kontrakt med leverantörerna är tecknade kommer vi att uppdatera www.sunet.se med mer information. Då kommer det finnas möjlighet att anmäla intresse för en eller flera tjänster. Notera dock att det krävs ett direkt avrop från GÉANTs ramavtal – Sunet är inte återförsäljare av dessa tjänster eftersom vi bedömmer att detta bara ökar komplexiteten utan att Sunet tillför något värde.

Är upphandlingen giltig i Sverige?

Upphandlingen är genomförd under Engelsk lag som uppfyller EUs upphandlingsdirektiv vilket betyder att upphandlingen är giltig i alla EUs medlemsstater, däribland Sverige.

Kan en Sunet-kund avropa från valfri leverantör?

Avrop kan ske från leverantörer som Sunet har skrivit ett Service Commencement Agreement med. Notera dock att det krävs ett separat avrop (se punkten nedan).

Hur avropar jag avtalet med GÉANT?

GÉANT har ännu inte officiellt gått ut med information om hur detta går till men följande är känt om processen: Eftersom upphandlingen skett i England så sker även avrop i England och under Engelsk lag (även om leverantörerna alltså i flera fall är företag som verkar i Sverige). Avrop sker antingen i enlighet med GÉANTs utvärdering och då sker avrop från det företag som bäst uppfyller den egna organsiationens krav. Då krävs ingen förnyad konkurrensutsättning. Alternativt kan en förnyad konkurrensutsättning ske vilket kan vara lämpligt om man har behov som behöver en skräddarsydd lösning tekniskt, operationellt, finansiellt osv.

Vad kostar det?

Den diskussionen tas direkt med återförsäljaren av den tjänst man är intresserad av. Prislistor och kalkylatorer kommer att finnas tillgängliga.

Vad kostar nätkapacitet till tjänsten?

Det varierar från leverantör till leverantör men när det gäller Microsoft Azure skriver Microsoft så här: ”Microsoft proposes the following:  Negate all egress charges for customers so long as these egress charges represent no more than 15% of the total Azure consumption cost per subscription per month.”  Eventuellt kan prisbilden för nätkapacitet förändras om man också köper Microsoft Expressroute, diskutera kostnaden med din återförsäljare.

Leverantörer

 

Picture1

Leverantör i Sverige av Microsoft Azure:

  • Atea
  • Comparex
  • SoftwareONE

 

AWS

Leverantörer i Sverige av Amazon Web Services

  • Arcus Global
  • Comparex
  • Telecom Italia

Leverantörer av annan/generell IaaS

  • CloudSigma
  • Dimension Data
  • Lattelecom
  • NTT Europe

Länkar

 

 

 

 

Per Nihlén

Per är CTO med ansvar för teknik, strategi och upphandling.