Problem med svenskspråkig dating-spam samt försenad mail.

av Tomas Liljebergh den 1 Nov 2016

Under oktober månad har det funnits klagomål på att korta svenskspråkiga dating-spam har släppts igenom Sunets mailfilter utan att taggas som spam.

Efter ett gediget arbete och genom diskussioner internt och tillsammans med Roaring Penguin har en bugg identifierats och rättats.
Problemet låg i hanteringen av UTF-8 och svenska tecknen å, ä och ö.

Dessutom blev filtret under 2 dagar utsatt för en överbelastningsattack vilket skapade fördröjningar i maildistributionen.
Under eftermiddagen 1/11 har vi på nytt sett en massiv tillströmning av mail vilket gör att mail kan bli försenade.
Nunoc jobbar med att lösa detta

monthly

Upplever ni fortfarande problem med dessa spam får ni gärna återkomma till oss med exempel så att vi kan se till att dessa hanteras.

1968-01-01

Fiberfeber startades

1 May 2015

Beställa routrar och optik

15 Sep 2015

Leverans av routrar och optik

1 Jan 2016

Byggnation av kärnnät

1 Feb 2016

Börja flytta över kunder

16 Jun 2016

Nya Sunet operativt

16 Oct 2016
2020-08-11

Fler blogginlägg av Tomas Liljebergh

Nytt om mailfilter!

11 Maj 2015
/ Blogg

Tomas Liljebergh

Systemförvaltare för: