Sunet Connect och uppgradering till Connect v9.5?

av Jan Nyström den 9 Dec 2015

Status dec 2015

Vi planerade direkt efter höstens Sunetdagar att få upp Connect 9.5 på testsystemet. Det stötte på patrull precis innan NOC’en skulle starta upp installationen på https://connect-beta.sunet.se

Adobe (via deras partner ZaqSolutions) meddelade att Sunet direkt skulle avbryta alla planer på uppgradering eftersom de upptäckt ett fel i installationsfilerna vilket medförde databasproblem och funktionsfel i befintligt system (efter uppgradering).

Efter ett möte meddelar Adobe ska nya installationsfiler utarbetas och innan dess ska ingen uppgradering utföras. Återkommer så snart vi fått ytterligare information och kan påbörja uppgradering av v9.5 på testsystemet.

Jan Nyström

Arbetar med Sunets mediatjänster Sunet Connect och Sunet Play.