Mediabloggen

För Sunets nät och tjänster – se aktuell driftstatus!

Mediabloggen

Vad händer inom Sunets medietjänster? Håll dig uppdaterad via Mediabloggen.

Här skriver systemförvaltarna för Sunets mediatjänster till dig som vill få löpande info om Sunets Kaltura & Adobe Connect.

Jan Nyström

Produktägare Sunet Connect & Sunet Play

Markus Schneider

Produktägare Sunet Connect & Sunet Play

Peter Blaschke

Teknisk projektledare, produktägare för playtjänsten och våra molntjänster