För Sunets nät och tjänster – se aktuell driftstatus!

Praktikfall: Ett radioteleskop kommer sällan ensamt

Denna text är en platshållare för en kommande artikel om databehandling och –kommunikation vid Onsala Rymdobservatorium.

Världsrymden ser inte alls ut som den ser ut att se ut. Våra ögon är väldigt begränsade och ser bara ett väldigt smalt våglängdsband. Det kunde vara tillräckligt förr när vi skulle leta morötter och försvara oss mot mammutar, men det är helt otillräckligt för studier av världsrymden.

Onsala Rymdobservatorium (OSO) är en del av Chalmers institution för rymd-, geo- och miljövetenskap. Den svenska nationella anläggningen för radioastronomi förser forskare med utrustning för att studera jorden och resten av universum. I Onsala, 45 kilometer söder om Göteborg, finns flera radioteleskop för astronomi och geodesi.

Bild: Onsala Rymdobservatorium

Alltihop börjar med att världsrymden strålar in i teleskop som dessa.

Sedan A/D-omvandlas vågformen i en mångkanalig 10 Gsps A/D-omvandlare som denna.

OSOs utgående cache. Systemansvarige Roger Hammargren förevisar rackarna med alla hårddiskar.

Innan mätdata far ut på SunetC, mellanlagras de i en 0,6 PB diskarray.

När OSO matar ut data på SunetC sker det i sjok om 3 Gbps kontinuerligt och utmatningen sker så länge observationen pågår.

Vågformerna från Onsala och liknande teleskop över hela världen samlas i en superdator i Holland och blir till noggranna mätdata om hur Jordens form förändras. Metoden kallas VLBI (Very Long Baseline Interference) och ökar mätnoggrannheten för radioobservationer väsentligt. Det går nu att urskilja en golfboll på Månen och se skillnad mot golfbollen intill.

Event Horizon Telescope

Ett särskilt VLBI-projekt är Event Horizon Telescope, som är ett samarbete mellan en mängd jordbaserade teleskop från Europa, via Chile och Hawaii ned till Sydpolen, som har till avsikt att för första gången avbilda händelsehorisonten kring det svarta hålet i mitten av Vintergatan, även kallat Sagittarius-A eller M87 i Messiers katalog. Observationerna har skett kring 230 GHz med en upplösning på 26 mikrobågsekunder. Det är ungefär samma upplösning som behövs för att kunna se en golfboll på Månen. Att det finns ett svart hål mitt i Vintergatan är vi ganska säkra på, men hur det ser ut vet ingen.

Så här tror en konstnär att händelsehorisonten kan se ut. Bild: Monika Moscibrodzka

Det finns ännu så länge inga bilder alls på svarta hål, och kommer aldrig att finnas eftersom de inte kan ses. Men området runt omkring, ackretionsskivan där materia fångas in och försvinner för alltid ned genom den så kallade händelsehorisonten, bör man kunna se. Det tänker sig åtminstone temat bakom EHT. Bilden ovan är en konstnärs försök att återge situationen och visar inte de två jetstrålar av het gas man tänker sig spruta uppåt och nedåt från skivan. Några hållbara förklaringar finns inte ännu.

Bild: MIT Haystack Observatory

Datainsamlingen tog fem veckor och är redan avslutad. Till just detta projekt användes inte Internet utan data skickades in på hårddiskpackar. Bilden ovan visar en del av de hårddiskar som levererades från nio olika radioteleskop till Haystack Observatory i Westford i Massachusetts under slutet av 2017, där VLBI-bearbetningen ska ske. Nu, i början av 2018, pågår utvärderingen av VLBI-data. Mycket mera information finns här: http://www.news.com.au/technology/science/space/radio-telescopes-combine-data-to-capture-firstever-image-of-a-supermassive-black-hole/news-story/d9c2cb732eea80fb381f0cfb055bf106 och https://www.mpg.de/11201633/event-horizon-telescope-iram

Detta blir min sista artikel för Sunet. Hej alla och hoppas ni tyckt om det.

Jörgen Städje