eduroam för institutioner

eduroam

För institutioner

Eduroam är en förkortning av EDUcation ROAMing och använder sig av RADIUS och standarden 802.1x för att förmedla information om användaren från identitetsutfärdaren (användarens universitet) till tjänsteleverantören (lärosätet som står för det trådlösa nätverket). Mottot lyder ”Open your laptop and be online”. Tekniken fungerar även på trådad teknik men nyttjas främst i trådlösa nät. Du hittar det mest aktuella informationen på eduroam’s internationella hemsida. Det finns ett tekniskt inriktat wiki-space för eduroam på TERENAs wiki.

För dig som vill gå med som IdP

För att gå med som IdP krävs medlemskap i SWAMID. Se eduroam policy för ytterligare information. För att lägga upp din metadata för eduroam kartan, gå till meta.

För dig som vill gå med som SP

Alla som vill får gå med som SP. Några tekniska specifikationerna måste uppfyllas, du hittar länk till dem under informationsmaterial.