För Sunets nät och tjänster – se aktuell driftstatus!

Sunets alla evenemang

SUNET arrangerar regelbundet evenemang, ofta i samarbete med andra arrangörer. Evenemangen är främst för SUNET-anslutna organisationer. 

Målet med våra evenemang är att dessa ska:

  • Belysa aktuella tekniska frågor i SUNET
  • Vara framtidsinriktat och ta upp utvecklingsfrågor avseende både nättjänster och teknik
  • Kunna innehålla konkreta utbildningsmoment.
  • Ta upp strategiska frågor

Två gånger om året, vår och höst, arrangeras SUNET-dagarna. Arrangemanget sker ofta i samarbete med andra organisatörer och värd för mötet är alltid en SUNET-ansluten högskola eller ett universitet.

Målsättningen är att erbjuda universitet/högskolor och andra SUNET-anslutna organisationer tillfälle att byta erfarenheter med kollegor och delta i intressanta föredrag och workshops efter olika teman.