Kontinuerlig leverans av programvara till molnet – DevOps i Azure

 • Detta är ett passerat evenemang

Inkubator workshop: Kontinuerlig leverans av programvara till molnet - DevOps i Azure

 • Plats: Microsoft i Kista
 • Sista anmälan: 2016-06-06
Plattform som tjänst (PaaS) ger nya möjligheter för programutveckling och driftsättning. I denna workshop får du mer information runt PaaS och Microsofts molnplattform Azure samt du får ta del av erfarenheter inom området från flera universitet och högskolor.

Agenda

 • Inledning Leif Lagebrand, BTH. Vad är DevOps och kontinuerlig leverans.
 • Henrik Karlsson från Chalmers bibliotek berättar om deras FOU-databaser i Azure.
 • Andreas Björnstad berättar om två tillämpningar för Tentaadministration på Företagsekonomiska institutionen på Stockholms Universitet.
 • Andreas Karlsson och Magnus Kallström från LIU berättar om Lisam – LiUs stora ”allt-i-ett” portal i Azure för både studenter och lärare.
 • Oscar Celsing berättar om Kursredan ett försystem till BTHs utbildningsdatabas som nu körs i Azure
 • Magnus Mårtensson – konsult inom Azure – ger en översikt och framtidsspaning om PaaS-tjänster i Azure
 • Azure inom forskningen. Talare meddelas senare.
 • Vad vill Microsoft med PaaS i Azure? Talare från Microsoft
 • Programfabriken – kontinuerlig leverans av programvara och driftsättning. Oscar Celsing från BTH berättar om programkod som byggs ihop, kompileras, testas och installeras på webbservrar, helt automatiskt
 • Paneldebatt med deltagarna.

Detaljerad agenda med tider kommer inom kort.

Workshoppen är riktad till anställda på SUNET anslutna lärosäten och är kostnadsfri.
Målgrupp: IT-chefer, IT-arkitekter, systemutvecklare och andra intresserade.


Azure är Microsofts molnplattform där både IaaS (Infrastructure as a Service), PaaS (Platform as a Service) och SaaS (Software as a Service) samsas. Denna workshop fokuserar enbart på PaaS dvs tjänster där operativstystemet inte hanteras av slutkunden. Backup ingår och nätkonfigurationen är enkel. I PaaS ingår t ex Web Apps (IIS utan OS), Logic Apps (programmera flöden utan programmering), SQL databaer (utan SQL-server) osv. PaaS ger möjligheter att rationalisera programutveckling och driftsättning och uppnå kontinerlig leverans av programvara och smidigare driftsättning.

Finlandsgatan 36, Kista