Ladok-Inkubatordagar

 • Detta är ett passerat evenemang

Ladok-Inkubatordagar

Välkommen till Ladok-Inkubatordagar 12-13 oktober på HB i Borås!

Detta är en del av Sunetdagarna hösten 2016 som äger rum på HB i Borås. Mer information finns här.

Höstens Ladok-Inkubatordagar innehåller allt från information om Ladok3-projektet till metamodeller av lärosäten. Konceptet med paneldiskussioner fortsätter, denna gång med en diskussion om framtidsvisioner mellan IT-cheferna från Göteborgs universitet, Chalmers, Malmö högskola och Sveriges lantbruksuniversitet.

Du kan ta del av erfarenheter från olika pågående integrationsarbeten, och Ladoks konsortiechef berättar om senaste nytt från Ladokkonsortiet.
I programmet finns även Universitets- och högskolerådet med, som berättar om utvecklingsarbetet med antagningssystemet NyA, och några lärosäten finns på plats för att presentera sina lokala projekt:
Blekinge tekniska högskola visar ett exempel på hur dom använder Azure, Mittuniversitetet berättar om sitt projekt att införa en integrationsplattform och Lunds universitet visar sitt modelleringsarbete. Utöver det får du veta mer om pågående Inkubatorprojekt: iPaas, Stadsplan samt Administration av mobiler och datorer i molnet.


(Programmet är preliminärt och kan ändras)

Onsdag 12 oktober 

13.00 – 13.15; Välkomna och Inledning (Per och Ola)

13:15 – 14:30 Pass 1

 •  Inkubatorprojektet Stadsplan för lärosäten – Hur ser resultatet ut och hur kan det användas? (Ola Ljungkrona) 13.15 – 13.35
 • Ny integrationsplattform tar form på MIUN – Rapport från arbetet med att implementera en ny integrationsplattform inför införandet av nya Ladok. (Ove Olander) 13.35 – 14.00
 • Modellering av arkitektur vid LU – Varför är arkitekturmodellering viktigt och hur kan det stödja verksamheten? (Niklas Löfgren) 14:00 – 14.30
 • 14.30 – 15.00; Fikapaus

15.00 – 17.00; Pass 2    

 • Erfarenheter från pågående integrationsarbeten för nya Ladok  (Mikael Berglund) 15.00 – 16.00
 •  Paneldiskussioner om utmaningar och framtidsvisioner med IT-chefer från GU, Chalmers, MAH och SLU. Moderator Leif Lagebrand. 16:00 – 17:00;

Torsdag 13 oktober

09:00 – 10:15 Pass 3   

 • På gång i konsortiet och Ladok3-projektet (Mauritz Danielsson) 09:00 – 09:30
 • Information från UHR 09.30 – 10:15
  • Byggsystem för NyA (Mattias Andersson)
  • Användning av Docker i NyA (Jonas Andersson)
 • Fikapaus 10.15 – 10.45

  10:45 – 12:00 Pass 4   

 •  Inkubatorprojektet – Integrationsplattformar i molnet – iPaas (Åke Andersson) 10:45 – 11:10
 • Molnet – Exempel på användning av Azure vid BTH 11:10 – 11:30
 • Inkubatorprojektet – Administration av mobiler och datorer med Microsofts verktyg i molnet (Leif Lagebrand) 11:30 – 11:55
 • Summering och avslutning 11.55 – 12.00
 • Lunch 12.00 – 13.00