Ladok-Inkubatordagar

  • Detta är ett passerat evenemang

Ladok-Inkubatordagar

Välkommen till Ladok-Inkubatordagar 13-14 april på HKR i Kristianstad!

Detta är en del av SUNET-dagarna våren 2016 som äger rum på HKR i Kristianstad.  Mer information finns här.

Ladok-Inkubatordagar bjuder på en intressant agenda med allt från agil planering till integrationsplattformar i molnet. Vi får fullmatad information från Ladokkonsortiet med senaste nytt samt information från ett antal pågående och avslutade Inkubatorprojekt. Vidare blir det en inblick i verkligheten med presentationer från UU, LiU, MIUN samt GIH. Slutligen introducerar vi även ett helt nytt spännande inslag i Ladok-Inkubatordagar d.v.s. paneldiskussioner med IT-chefer från några lärosäten där det blir diskussion om framtidsvisioner.


(Programmet är preliminärt och kan ändras)

Onsdag 13 april

13.00 – 13.15 Välkomna och Inledning (Per Hörnblad och Ola Ljungkrona)

Ladok    Inkubator

13:15 – 14:30 Pass 1

15:00 – 16:40 Pass 2 


Torsdag 14 april

09:00 – 10:15 Pass 3     

10:45 – 12:00 Pass 4

Per Hörnblad

Projektsamordnare Inkubator