NORDUnet Technical Workshop i Köpenhamn

The NORDUnet Technical Workshop  kommer att hållas i Köpenhamn mellan den 12-14 september 2017. Det är ett  tredagars evenemang som är fyllt med olika workshops. Det finns möjlighet att bidra i sk. Lightning Talks, för den som har ett ämne, en idé eller annat som är intressant att tala om. Då finns utrymme om mindre än tio minuter och max 5 slides. Kontakta Susanne Michelsen direkt för att anmäla intresse. Meningen med Lightning Talks är att inspirera och att skapa diskussioner kring nya insikter.

Programmet för dagarna finns här och möjlighet att registrera sig finns här. Hela evenemanget hålls på Park Inn, Kastrup.

Håll ett öga på sidan med hela programmet eftersom mer information om varje workshop läggs till framöver.

Välkommen!