ORCID Workshop på KTH den 16 maj

SUNET har tillsammans med ORCID ett konsortium för att på ett bra och smart sätt se till så att universitet, högskolor, forskningsråd och bibliotek kan använda ORCID på ett smart sätt.

Den 16 maj håller ORCID en Workshop på KTH runt ORCID och dess nyttor. Mer information och anmälan finns på adressen https://orcid.org/content/2017-orcid-sweden-workshop.

Välkomna!