ORCID workshop – anmäl dig nu!

Den 27 och 28 september kommer två endagsworkshopar om ORCID att hållas på Sunets kontor på Tulegatan 11, i Stockholm.

ORCID är ett system för att ge forskare runt om i världen en permanent digital identifierare som särskiljer en forskare från alla andra forskare och som dessutom följer forskaren genom hela forskarkarriären oberoende av organisatorisk hemvist.

Workshop 1, den 27 september, kommer att handla om och hur en organisation kan använda ORCID i verksamheten men också om att skapa förutsättningar för ett gemensamt samarbete inom universitets- och högskolesverige.

Workshop 2, den 28 september, har en teknisk inriktning med information och diskussioner runt hur man praktiskt använder ORCID i sina egna system.

För mer information och anmälan se: wiki.sunet.se.

Välkommen!