SUNETDAGARNA HÖSTEN 2019

HÖGSKOLAN DALARNA, FALUN 21-24 OKTOBER

SUNET inbjuder personal från SUNET-anslutna organisationer till Sunetdagarna, denna gång till Högskolan Dalarna i Falun.

Förutom deltagande i SUSEC-middagen på onsdag kväll så är deltagandet kostnadsfritt för personer från SUNET-anslutna organisationer. Var och en betalar dock sina egna hotell- och resekostnader.

PROGRAM

Vi kommer att få höra Katarina Wetter Edman, Dr i Design, Forskare Handelshögskolan vid Örebro Universitet & Forskningsledare FoU Sörmland, Region Sörmland. Hon kommer att prata under rubriken ”Hur skapar vi bra tjänster?”.

Utöver detta så kan vi nämna nedanstående höjdpunkter från de olika sessionerna:

För de utbildningsstödjande tjänsterna så börjar vi med det lokala perspektivet på Next generation Learning, för att sedan blicka ut i Europa.  Avslutningsvis landar vi i en diskussion om hur vi vill driva den nationella utvecklingen av framtidens lärande nätverk.

ORCID är ett system för att ge forskare en permanent digital identifierare som särskiljer en forskare från alla andra forskare och följer forskaren genom hela forskarkarriären oberoende av organisatorisk hemvist. Över 7 miljoner forskare och doktorander runt om i världen har skaffat sig ett ORCID. Hur gör vi för att stödja deras användning av ORCID i Sverige? Under Sunetdagarna så har ni möjligheten att vara med på en workshop för att lära er mer om detta.

SWAMID Shibboleth Workshop: Inloggningsprotokollet OpenID Connect har de flesta hört talas men visste ni att det finns ett tillägg till Shibboleth IdP som gör att ni enkelt får en OpenID Provider utan att installera ytterligare en server?

Våra nuvarande, och kommande, molntjänster kommer så klart också att ha plats i agendan. Där får ni chans att både prata med både oss och våra leverantörer om vad som är på gång.

SUSEC och säkerhetsfolket kommer som vanligt att prata om det aktuella läget, men vi får också höra en del om intrångsmetoder och cyberförsvaraövningen ”locked sheilds”, där det svenska laget tog brons.

Utöver ovanstående kommer vi även att prata rätt mycket om möjligheterna till ”nätverksdrift som tjänst”, gemensamt säkerhetsarbete etc., tillsammans med rapporter från olika Sunet-anknutna projekt.

Sist men inte minst så är det här ju också en plats för oss alla att nätverka, samtala, utbyta erfarenheter och ha kul tillsammans!

Vi börjar med ett antal parallella spår på måndag och tisdag förmiddag. Därefter följer ett gemensamt pass på tisdag eftermiddag, och sedan mer föreläsningspass på onsdag. Dagarna avslutas också på torsdag med ett pass som är begränsat till de som är med i Sunet/SUSECs säkerhetsgrupper.

Program för veckan och länk för anmälan finns på Sunets Wiki

Varmt välkomna!

Högskolegatan 2, Falun