Sunetdagarna våren 2016

 • Detta är ett passerat evenemang

Sunetdagarna hos Högskolan Kristianstad

Välkommen till Sunetdagarna våren 2016 på Högskolan Kristianstad!

Sunet välkomnar personal från Sunetanslutna organisationer till Sunetdagarna våren 2016, denna gång till Högskolan Kristianstad. Förutom SUSECs delprogram så är deltagandet kostnadsfritt för personer från Sunetanslutna organisationer. Var och en betalar dock sina egna hotell- och resekostnader.

Sunetdagarna_webb

HIGHLIGHTS UR PROGRAMMET:

SUSEC

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap kommer under 2016 att köra en informationsturné och berätta om den nya lagstiftningen om obligatorisk it-incidentrapportering. Vi kan med stor glädje berätta att kampanjen startar på SUNET-dagarna i Kristianstad! Om du vill ställa frågor direkt till dem på MSB som skrivit lagtexten eller bolla med CERT.SE om hur rapporteringsverktygen borde se ut, så är du varmt välkommen till  SUSEC:s vårmöte, onsdag fm-torsdag em.

Frågor? Kontakta Anne-Marie Achrenius


LADOK & Inkubator

Här finns hela programmet!

 • Organisationsförändring – Nya förvaltningen med Mauritz Danielsson. Det har skett en gel del större förändringarna förvaltningen när det gäller roller och synen på projektet. Projektet är på väg in i en fas där det blir mer än färdig produkt. Det betyder att projekt och förvaltning börjar gå ihop vilket ställer andra krav på en mer agil förvaltning. Mauritz reder ut!
 • API Management med Ola Ljungkrona. Varför bygga själv när det finns på ”hyllan”!? Vad är API management och hur skulle Ladok kunna använda det?
 • Projektinformation med Sophia Hansson Ridman. Nyheter från projektet – vad händer nu och längre sikt?
 • Förvaltning Ladok 2 med Hasse Persson. Ladok 2 kommer fortsätta finnas ett tag till. Vad gör och vad är planerat i befintliga Ladok under året som kommer?
 • Resultat från Inkubatorprojektet Digital Tentamen.
 • Information om Inkubatorprojekt under 2016, Integrationsplattformar som en tjänst – iPaas, Administration av mobiler och datorer i molnet samt Stadsplan för lärosäten.
 • Inblick i verkligheten med presentationer från UU, LiU, MIUN samt GIH
 • Paneldiskussioner med IT-chefer från några lärosäten där det blir diskussion om framtidsvisioner.

Frågor? Kontakta Ola Ljungkrona eller Per Hörnblad


Campus-LAN-gruppen

 • Under CLAN-mötet får vi rykande färsk info om hur det går med Sunets nya nät (new name pending…)
 • SURFnet, Hollands forskningsnät, kommer på besök och berättar om deras WiFi-as-a-Service och om processen att utveckla tjänsten.
 • Dessutom kan vi skingra ryktena om att Tekniska Referensgruppen omstartats med nya mål.
 • Lite om kurser och nyheter på WLAN området utlovas även.

Frågor? Kontakta Herr Nilsson


 

IT i Högre utbildning

Några axplock ur programmet, var med du också och ta del av ett intressant program!

 • Hur tolkas lagen om e-plikt praktiskt
 • LMS-upphandlingen
 • ITHU har sitt årsmöte samt presenterar sina projekt, digital examen och gemensam LMS-upphandling.

Frågor? Kontakta Jan Nyström


Mediaspåret

 • Kungliga biblioteket kommer och reder ut lagar och regler gällande pliktleveransen för mediafiler.
 • Vi tar upp det senaste gällande Safe Harbor.
 • Kaltura anordnar workshop där du kan ställa dina frågor gällande Play-tjänsten.

Frågor? Kontakta Peter Blaschke


 

SWAMID introduktion

Är du nyfiken på hur SWAMID, eduID och eduroam fungerar?
På onsdag fm anordnar SWAMID två föreläsningar som kort kommer att gå igenom vad SWAMID är, vilka frågeställningar som SWAMID löser samt en kortare genomgång av SWAMIDs olika ramverk. SWAMIDs nyaste regelverk, SWAMID AL2,  hjälper tjänster och lärosäten att skicka och ta emot personnummer knutna till användarna.
För att deltaga behövs inga förkunskaper om SWAMID, varmt välkomna!

Frågor? Kontakta Valter Nordh


 

 

Elmetorpsvägen 15, 291 39 Kristianstad