Sunetdagarna våren 2018

Högskolan i Gävle, 16-19 april 2018.

SUNET inbjuder personal från SUNET-anslutna organisationer till Sunetdagarna, denna gång till Högskolan i Gävle.

Förutom deltagande i SUSEC-middagen och torsdagens pass så är deltagandet kostnadsfritt för personer från SUNET-anslutna organisationer. Var och en betalar dock sina egna hotell- och resekostnader.

Program

Välkomsttalare är Marcus Hartmann, Teracom, som kommer att berätta hur man där hanterade krisarbetet och externkommunikationen när TV-masten utanför Borås rasade till marken våren 2016 och gjorde så att hundratusentals personer blev utan radio och TV under en tid.

Precis som på Sunetdagarna i höstas så står den nya dataskyddsförordningen, GDPR, högt på agendan. Men vi kommer även att prata rätt mycket om möjligheterna till nätverksdrift ”som tjänst”, gemensamt säkerhetsarbete etc. Sunets nya tjänster Zoom och LMS kommer också att vara fokusområden under dagarna, tillsammans med rapporter från olika Sunet-anknutna projekt.

Sist men inte minst så är det här ju också en plats för oss alla att nätverka, samtala, utbyta erfarenheter och ha kul tillsammans!

Vi börjar med ett antal workshops på måndag. Därefter följer ett gemensamt pass på tisdag förmiddag, och sedan mer traditionella föreläsningspass på onsdag. Dagarna avslutas på torsdag med ett pass som är begränsat till de som är med i Sunet/SUSECs säkerhetsgrupper.

Program för veckan och länk för anmälan finns numera på Sunets Wiki

Varmt välkomna!

Kungsbäcksvägen 47, 801 76 Gävle