SUNETDAGARNA VÅREN 2019

LINNÉUNIVERSITETET, VÄXJÖ 1-4 APRIL 2019

SUNET inbjuder personal från SUNET-anslutna organisationer till Sunetdagarna, denna gång till Linnéuniversitetet i Växjö.

Förutom deltagande i SUSEC-middagen på onsdag kväll så är deltagandet kostnadsfritt för personer från SUNET-anslutna organisationer. Var och en betalar dock sina egna hotell- och resekostnader.

PROGRAM

Vi kommer bland annat att få höra Ove Landberg och Anna Wibom från PTS berätta om ”Robusthet och beredskap i elektroniska kommunikationsnät”, och Börje Shameti Lewin från Skolverket informerar om planerna på digitala nationella prov.

Datainspektionen kommer att vara på plats och ha en intressant session, och våra utbildningsstödjande tjänster har också en stor plats i agendan.

Utöver ovanstående kommer vi även att prata rätt mycket om möjligheterna till nätverksdrift ”som tjänst”, gemensamt säkerhetsarbete etc, tillsammans med rapporter från olika Sunet-anknutna projekt.

Sist men inte minst så är det här ju också en plats för oss alla att nätverka, samtala, utbyta erfarenheter och ha kul tillsammans!

Vi börjar med ett antal workshops på måndag och tisdag förmiddag. Därefter följer ett gemensamt pass på tisdag eftermiddag, och sedan mer traditionella föreläsningspass på onsdag. Dagarna avslutas på torsdag med ett pass som är begränsat till de som är med i Sunet/SUSECs säkerhetsgrupper.

Program för veckan och länk för anmälan finns på Sunets Wiki

Varmt välkomna!

 

Universitetsplatsen 1 351 95 VÄXJÖ