Sunetdagarna våren 2020

SUNET inbjuder personal från SUNET-anslutna organisationer till Sunetdagarna, denna gång till Stockholms Universitet.

Förutom deltagande i SUSEC-middagen på onsdag kväll så är deltagandet kostnadsfritt för personer från SUNET-anslutna organisationer. Var och en betalar dock sina egna hotell- och resekostnader.

PROGRAM

SOC-projektet visar verktyg som kan användas idag av anslutna organisationer. Bland annat i samverkan med CERT-SE, Uppsala universitet och Outpost24. Vi har även utbildning i nätverksforensik med externa konsulter samt ”tabletop-övning” inom IT-krishantering som SUNET CERT håller i. SUSEC och GDPR-spåren har många intressanta talare och ämnen kring säkerhetsområdet, bland annat en presentation av verktyget Cisco Stealthwatch och en genomgång av nya standarder för bibehållen GDPR-compliance kring upphandling och implementation av molntjänster.

Campusnät som tjänst har, när vi är framme vid den här tidpunkten, gått in i initial produktion på MDH, vilket vi tillsammans demonstrerar, och talar om vad som kommer att hända framöver. Samarbetet med Uninett kring nätverksövervakning demonstreras, och vi pratar också vidare om utvecklingsarbetet som skett och sker kring automatisering av infrastruktur. En djupdykning av den nya WiFi6-standarden finns det också möjlighet till, och vi kommer även att kunna visa en fungerande version av den nya funktionen ”geteduroam”.

När det gäller våra molntjänster så finns det tillfälle att få höra om distribuerad lagring, nyheter i molntjänsterna, API-tjänsten tillsammans med SND (Swedish National Data Service) – samt att få prata med oss och vår leverantör om vad som är på gång och vilka behov ni ser.

UTS-spåret (utbildningsstödjande tjänster) kommer att ha fokus på frågor om integrationer av olika tjänster till våra system. IMS Global (https://www.imsglobal.org/) berättar också om sin verksamhet. Deltagarna kommer under open space-passet att få möjlighet att diskutera sina frågor/önskemål om integrationer till tjänsteleverantörerna (Instructure, Artisan, Zoom och Kaltura). Dessa kommer även att presentera sina roadmaps framåt. Alla anmälda bjuds in till ett förmöte via Zoom den 14/4 kl 15 där open space-passet förbereds. Mer information kommer om detta.

Sunet Mailfilter med nya krafter. Vårt mailfilter har sedan starten varit baserat på produkten Canit från RoaringPenguin. Nu går vi vidare med en annan produkt med bättre funktionalitet och större träffsäkerhet. Lyssna på Tomas när han presenterar vår nya förbättrade lösning. Innehållet varierar lite beroende på hur vi ligger till med den kommande anskaffningen.

SWAMID kommer köra en en fyrdelad workshop denna gång. Tisdag morgon börjar med en genomgång om vad SWAMID är och hur det fungerar för både nya och gamla intressenter. Tisdag eftermiddag ägnas åt den nya versionen av Shibboleth Identity Provider. På onsdag förmiddag beskrivs kommande förändringar i SWAMIDs policyramverk och till sist men inte minst fortsätter vi med mer information om hur man använder Active Directory federation Services i SWAMID inkl. ny version av ADFStoolkit.

Sist men inte minst så är det här ju också en plats för oss alla att nätverka, samtala, utbyta erfarenheter och ha kul tillsammans!

Upplägget denna gång är lite annorlunda än vad ni är vana vid. Vi har kortat ned veckan lite, så vi börjar på tisdag morgon istället för måndag som vi brukat göra tidigare. Dessutom blir det inget gemensamt föreläsningspass, utan vi samlas istället till en gemensam middag på tisdag kväll.

Dagarna avslutas också på torsdag med ett pass som är begränsat till de som är med i Sunet/SUSECs säkerhetsgrupper.

Detaljerat program för veckan och länk för anmälan finns här:
https://wiki.sunet.se/pages/viewpage.action?pageId=72876324

Sprid gärna denna information till personal inom din organisation.

Varmt välkomna, önskar vi i programkommittén för Sunetdagarna!