• Detta är ett passerat evenemang

Windows Forum HT2018

 • Plats: SUNET Tulegatan 11, Stockholm
 • Sista anmälan: 2018-11-14
Evenemanget är fullbokat kontakta leif.lagebrand@bth.se eller per.hornblad@umu.se för att stå på väntelista

Denna gång med inbjudna MVP:er Stefan Schörling och Jörgen Nilsson.

Naturligtvis med det senaste från Ignite-konferensen 2018.

Agenda:

 • 09:00-09:45 What’s new in Windows 10 1809
 • 1000-1100   Windows 10 LifeCycle with Autopilot and Intune and Analytics
 • 1115-1145  Manage browsers in Windows 10
 • 12:00-13:00  Lunch
 • 1300-1345  Closing the gaps with Just4Clicks (Co-Management)
 • 1400-1445  What’s new in ConfigMgr 1806 and Technical Preview 1810.2
 • 1445-1515  Q&A
 • 15:45-16:15  Presentation av Intune på U/H-BTH,Rikard Gestrin från Liu berättar om Intune i produktion och mobiler
 • 16:15 Johan Johansson från ITCF resonerar kring framtiden för Windows Forum
 • 16:30  Avslutning

Antalet platser är begränsat till 40.

Arrangemanget är kostnadsfritt för Sunetanslutna lärosäten

Tulegatan 11, Stockholm