Fakturering

Organisationsnummer
SUNET är en enhet på Vetenskapsrådet och har organisationsnummer 202100-5208


Faktureringsadress
Vetenskapsrådet, FE 57
838 73 Frösön.
(Ange referenskod 0263)


Leveransadress
SUNET
Tulegatan 11 3tr
113 53 Stockholm


Det är Vetenskapsrådet som sköter all fakturahantering för SUNETs räkning. Det är därför viktigt att VR:s regler för fakturahantering följs. För att registrera en handling, skicka e-post till registrator.

Fakturor till och från SUNET hanteras lite olika beroende på vilken organisation som avses:

Statlig myndighet i Sverig
Då Vetenskapsrådet är en statlig myndighet skall fakturor mellan Vetenskapsrådet och annan statlig myndighet skickas som en elektronisk faktura i svefaktura-systemet. Ange referenskod 0263.

Andra organisationer i Sverige
Andra organisationer i Sverige som kan hantera svefaktura-formatet kan skicka fakturan elektroniskt.För icke-statliga organisationer i Sverige som inte kan hantera svefaktura-formatet skickas en pappersfaktura till adressen:

Utländska organisationer
För organisationer utomlands skickas en pappersfaktura till adressen:

Vetenskapsrådet
Box 1035, S-101 38 Stockholm, Sweden.
Ange referenskod 0263.

Här hittar du mer information om vad vi behöver för att kunna hantera en faktura från en utländsk organisation.

Summary in English

For organizations abroad, send a paper invoice to this address:

Swedish Research Council
Box 1035
S -101 38 Stockholm, Sweden
Enter reference code 0263.

You can find more information about what we need to handle a bill from a foreign organisation here.