Hur bekämpas spam i framtiden?

Under höstens Sunetdagar på KTH kommer Dianne Scholl som är chefsutvecklare på Roaring Penguin, att tala. Hon fokuserar på området spam – hur vi bekämpar spam nu och i framtiden. Dianne Scholl deltar via video från Canada och hennes del följs upp med en genomgång av SUNET mailfilter.