Medarbetare

Medarbetare

Många arbetar för Sunet deltid på olika lärosäten ute i landet.

Sunet core team

Börje Josefsson

COO

Fredrik Persson Jonhed

Upphandling

Izabella Groth

Ekonomi & administration

Leif Johansson

CTO, Säkerhet, identitet, standardisering & strategi

Maria Häll

CEO
0705-354138

Per Nihlén

CTO, Teknik, strategi, upphandling
0703-494137

Peter Blaschke

Teknisk projektledare, produktägare för playtjänsten och våra molntjänster

Stefan Liström

Projektledare Sunets nya nät

Ulrika Ringeborn

Projektledare
0708 77 66 84

Valter Nordh

CTO, produktchef SWAMID & TCS
0707-884742

Produktägare

Anne-Marie Achrenius

Produktägare Sunet CERT

Einar Blåberg

Produktägare Box & Projectplace

Jan Nyström

Produktägare Sunet Connect & Sunet Play

Lotta Svenneling

Produktägare Sunet Survey

Markus Schneider

Produktägare Sunet Connect & Sunet Play

Pål Axelsson

Systemförvaltare SWAMID och produktägare ORCID
+46704080175

Peter Blaschke

Teknisk projektledare, produktägare för playtjänsten och våra molntjänster

Tomas Liljebergh

Produktägare Sunet Mailfilter

SWAMID

Anders "Herr Nilsson" Nilsson

Anders Lördal

Björn Mattson

Administrativ inom SWAMID Operations
0455-385163

Einar Lönn

swamid ops

Eskil Swahn

Policy inom SWAMID Operations
+46 46 222 1323

Hans Berggren

Hans Nordlöf

Systemarkitekt & projektledare
+46702137391

Johan Peterson

013-285730

Pål Axelsson

Systemförvaltare SWAMID och produktägare ORCID
+46704080175

Paul Scott

Administrativ inom SWAMID Operations.
0701-914283

Roland Hedberg

Valter Nordh

CTO, produktchef SWAMID & TCS
0707-884742

Sunet Inkubator

Per Hörnblad

NORDUnet@SUNET: Development

Fredrik Thulin

Johan Lundberg

John Van de Meulebrouck Brendgard

Linus Nordberg

NORDUnet@SUNET: NOC

Erik Bergström

Jonas Hagström

Jonny Lundin

NOC-chef

Maria Haider

Mikael Ottosson

Patrik Larsson

Salu Upadhyay

NORDUnet@SUNET: Engineering

Dennis Wallberg

Fredrik "Hugge" Korsbäck

Nätninja och MacGyver

Fredrik Pettai

Magnus Bergroth