Läs nättidningen Curie för aktuella forskningsfrågor och debatt kring forskningens villkor.

Till nättidningen Curie!

”Curie förklarar och fördjupar och sätter in forskning i sitt sammanhang. Vi tar pulsen på makthavare och beskriver hur besluten påverkar forskares vardag. Curie speglar även forskarvärlden med hjälp av krönikörer och bloggare. Läs om deras synpunkter, erfarenheter och personliga reflektioner kring forskning. Curie ges ut av Vetenskapsrådet.” Mer om Curie.