Nyheter om Sunets tjänster

Mycket sker kring Sunets olika tjänster och här ger vi en uppdatering om innehåll och produktägare.

Sunet LMS

Produktägare för tjänsten är Lasse Bourelius, BTH, Minette Henriksson, GU, Wietze de Vries, KI, och Björn Lundgren, MAH. Lansering av LMS-tjänsten är fördröjd. Mer information kommer senare.

Sunet Play

Ny produktägare för tjänsten är Birgitta Hemmingsson, MIUN, som har efterträtt Peter Blaschke.

Avtalet med Kaltura har förlängts under högst ett år tills dess att den av NORDUnet driftade lösningen blir färdig och nya avtal kan tecknas med lärosätena med de villkor som gäller i den nya lösningen. Tills vidare driftas därför Play med samma villkor som tidigare. Vi räknar med att kunna återkomma med mer information efter sommaren.

Sunet E-mötestjänst

Sunet kommer att fasa ut Adobe Connect de närmaste åren och helt avsluta tjänsten i början av 2020. Connect kommer att ersättas av Zoom och under 2017 kommer de nuvarande kunderna att kunna använda tjänsten utan extra kostnad i en nationell instans. Zoom kommer att vara tillgängligt inom kort.

Box

Ny produktägare för tjänsten är Thomas Hansson, Chalmers, som har efterträtt Einar Blåberg. Upphandlingen är färdig och tjänsten fortsätter att fungera som vanligt.

Sunet Mailfilter

I slutet av april blev några organisationer som använder Sunet Mailfilter utsatta för en mailattack, vilket gjorde att det slogs rekord i antalet hanterade brev: en miljon brev per timme (ca 280 brev per sekund) när det var som värst och över 15 miljoner brev (mot normalt 2-3 miljoner) hanterades då under ett dygn. Totala mängden e-post var 220 Gbyte på ett dygn. Sunets centrala virus- och spamfiltrering sparar stora resurser för dem som använder tjänsten och därmed inte behöver ha lokal kapacitet. Mailfilter-tjänsten är uppdelade på ett antal separata servrar vilket innebär att relativt kraftiga attacker kan hanteras utan alltför stor prestandaförlust.

Projectplace

Ny produktägare för tjänsten är Thomas Hansson, Chalmers, som har efterträtt Einar Blåberg.

Sunets molntjänster – BaaS och IaaS

Våra molntjänster: BaaS som betyder Backup as a Service och laaS som är Infrastructure as a Service, har en ny produktägare. Det är Markus Asterhag, LU, som har efterträtt Peter Blaschke.

ORCID – nytt avtal och workshops 

ORCID är ett system för att ge forskare runt om i världen en permanent digital identifierare som särskiljer en forskare från alla andra forskare och som dessutom följer forskaren genom hela forskarkarriären oberoende av organisatorisk hemvist. När forskaren publicerar sina resultat i tidskrifter, antologier, böcker eller via Open Access anger forskaren sitt ORCID-iD och därmed blir det lättare för både forskaren och dess hemorganisation att automatiskt bygga upp en bibliografi över forskarens verk.

Den 27 – 28 september kommer två endagsworkshopar om ORCID att hållas. Den ena workshopen kommer att innehålla en presentation av ORCID och hur en organisation kan använda ORCID i verksamheten. Den andra workshopen kommer att vara en teknisk implementationsworkshop.