Till innehållet
EVENEMANG

Sunets Säkerhetsdagar 24-25 oktober

Dagens höga förväntningar på IT och vårt allt mer digitaliserade samhälle ställer krav på att våra system uppträder som förväntat. Hur hanteras information säkert med stöd av teknik? Kan vi reducera ledtider och risker genom att dela information och händelser?

Under Sunetdagarna ges en inblick i hur vi tillsammans skyddar svensk forskning och innovationskraft. Under följande vecka ges chansen att fördjupa sig i området. Agendan uppdateras löpande under länken för anmälan. Fysiska platser är begränsade till cirka 30. Under tisdag eftermiddag genomför vi CSIRT-forum för IRT-personal.

Datum och tid: 24-25 oktober 2023.

Plats: Sunet Tulegatan 11 plan 3, Stockholm. Samt de flesta öppna sessioner via Zoom.

Anmälan: För dig som deltar digitalt behövs ingen anmälan. Länk till mötet kommer att förmedlas via normala kontaktvägar. För Sunetanslutna incidenthanterande kontakter och deltagande i workshops, anmäl dig här.

Sunets Säkerhetsdagar är för dig som främst arbetar med sakfrågor inom IT och informationssäkerhetsområdet på Sunetansluten organisation, oavsett om det är hotanalyser eller incidenthantering.

 

Kontakta david@sunet.se om du har frågor om evenemanget.