Till innehållet

Information om Sunets aktiviteter inom lagringsområdet

Välkommen till ett kort webinar för diskussion och presentation av Sunets aktiviteter inom lagringsområdet.

Syftet med sessionen är att informera om Sunets existerande lagringstjänst samt informera en ny möjlig tjänst, Sunet Drive, en tjänst som bygger på Nextcloud. Nextcloud är en tjänst som påminner om Box/Dropbox men som bygger ovanpå Sunets lagringstjänst och därför data och drift sker helt inom Sunets nät. Vi avser också att samla in synpunkter från deltagarna som en del av Sunets behovsfångstprocess inför ett kommande beslut att eventuellt etablera Sunet Drive som en valbar Sunet-tjänst.

Seminariet spelas ej in men alla presentationer kommer att skickas ut.

Målgrupp: Målgrupp för workshopen är ansvariga för både forskarlagring och generella lagringsfrågor, dvs verksamhetsfokus ej teknik samt Sunets kontaktpersoner.

Agenda:

  1. Välkomna, bakgrund
  2. Översikt av Sunets lagringsstrategi
  3. Presentation av Sunet STaaS (STorage as a Service, Sunets lagring)
    Hur kan man använda Sunet STaaS, vilka problem löser STaaS?
  4. Presentation av Sunet Drive
    Hur kan man använda Sunet Drive, vilka problem löser STaaS?
  5. Diskussion, frågor och återkoppling
  6. Avslut

Datum: 10:e december

Tid: 10:00-11:30

Plats: Zoom, https://sunet.zoom.us/my/valter