Till innehållet

Open Space: Digitalisering, kompetensförsörjning och livslångt lärande

Open Space den 8 december om digitalisering, kompetensförsörjning och livslångt lärande. Vad vill du prata om? Vi skapar agendan på plats!

Sunet inleder tillsammans med enheten Jobtech på Arbetsförmedlingen serieworkshops i formatet “Open Space” om digitalisering, kompetensförsörjning och livslångt lärande. Vi välkomnar alla inom såväl offentlig som privat sektor att delta och bidra med insikter, förslag och tankar, med start 8 december klockan 10-17.

Ämnen och agenda

Vi tror att vi kommer att prata om bland annat:

  • Öppen data och öppen källkod
  • Dataportabilitet
  • Livslångt lärande och kompetensutveckling
  • Framtida utbildningar och arbetsmarknad

Eller kanske inte! Deltagarna skapar och utvecklar agendan på plats. Vad skulle du vilja prata om?

Läs mer om upplägget och säkra din plats här.

Datum och tid: 8 december 2021 klockan 10.00-17.00

Plats: Internetstiftelsen, 10D Hammarby kaj, Hammarby Sjöstad

Arrangörer: Sunet och enheten Jobtech på Arbetsförmedlingen

Anmälan: Anmälan dig senast den 7 december. Anmäl dig här

Om initiativet

Vi vet att samverkan ger konkreta resultat. Vi är på väg att bygga ett engagerat community kring digitalisering, livslångt lärande och framtidens arbetsmarknad. Åtta myndigheter har fått i uppdrag av regeringen att utveckla en gemensam datainfrastruktur för kompetensförsörjning och livslångt lärande. På så sätt stärker regeringen förutsättningarna för en långsiktig samverkan kring data och digitala tjänster mellan myndigheter och privata aktörer på arbetsmarknads- och utbildningsområdet.

Myndigheterna som får uppdraget av regeringen är Arbetsförmedlingen, Skolverket, Myndigheten för yrkeshögskolan, Vetenskapsrådet, Universitets- och högskolerådet, Statistiska centralbyrån, Myndigheten för digital förvaltning (Digg) och Verket för innovationssystem (Vinnova).

Läs mer om regeringsuppdraget på Regeringens hemsida.