Jobba på Sunet

 

Sunet söker produktägare för Sunets Molntjänster!

Vi söker en person som är intresserad av IT-frågor med forskningsfokus, är kommunikativ, med kundfokus samt har teknisk allmänbildning och är intresserad av teknik.

Som produktägare för Sunets Molntjänster har man ansvar för att förvalta, och är intresserad av att vidareutveckla, Sunets infrastrukturella molntjänster. Läs gärna mer om Sunets Molntjänster på Sunets webb.  I uppdraget ingår även att vara Sunets kontaktyta mot GÉANTs molntjänster där Microsoft Azure ingår.

Uppdraget är på halvtid med tillträde snarast. Man kommer att fortsätta vara anställd vid sitt lärosäte, men lärosätet skriver avtal med Sunet om att tid avsätts så att personen kan jobba med detta uppdrag.

Ansökan

Intresseanmälan görs via e-post till Sunets produktsamordnare Ulrika Ringeborn, Ulrika@sunet.se, senast den 15 maj.

Frågor om uppdraget besvaras av: Per Nihlén, per@sunet.se, 070 – 349 41 37 eller Ulrika Ringeborn, ulrika@sunet.se, 070 – 877 66 84.

Beskrivning av rollen

Som produktägare för Sunets Molntjänster ingår man i produktägargruppen som samordnas av Ulrika Ringeborn, Sunet. I dagsläget består gruppen av tolv produktägare från olika lärosäten. Gruppen träffas i distansmöten var tredje vecka för att informera och stödja varandra och utbyta erfarenheter, samt 1-2 gånger/termin fysiskt på Sunetkontoret i Stockholm.

Produktägarens åtagande och ansvar är att:

  • ingå i och samverka med Sunets produktägargrupp.
  • bedriva förvaltningsverksamhet för tjänsten/tjänsterna med grund i årlig förvaltningsplan.
  • vara delaktig i tjänsternas budget- och avtalshantering.
  • ansvara för aktivitetsplaner som tas fram i samverkan med leverantörer.
  • fungera som samband mellan kontaktperson(er) vid Sunetansluten organisation och leverantör(er).
  • etablera och driva en rådgivande referensgrupp för tjänsten/tjänsterna.
  • vara föredragande i den rådgivande referensgruppen för tjänsten/tjänsterna och ansvara för återrapportering till Sunets produktägargrupp och Sunets produktsamordnare.
  • medverka i planering av Sunets åtaganden som berör tjänsterna.
  • verka för att tjänsten utvecklas i den riktning som Sunetanslutna organisationer i samråd med Sunets produktsamordnare.
  • sprida kännedom om tjänsten/tjänsterna genom exempelvis utbildningsinsatser, seminarier, mindre informationsmöten enskilt eller tillsammans med leverantör(er).