Premiär för Freja eID+

Nyligen var det premiär för en ny metod att bekräfta identiteter i tjänsten eduID. Sunet har avtalat med Verisec om att använda deras process för att genomföra legitimationskontroll i det som kallas Freja eID+. Tjänsten riktar sig till Sveriges studenter. Sättet påminner mycket om mobilt BankID och det är en mobilapp som kommer att fungera som e-legitimation, men utan de begränsningar när det gäller identitetsväxling som finns i ex. BankID.

För att få ett Freja eID+ måste man göra en legitimationskontroll hos ett ombud. Verisec har tecknat avtal med ATG och godkänt ca. 1500 ATG-ombud som får genomföra sådan ID-kontroll. Från eduIDs sida betraktar vi tillförlitligheten i detta som mycket hög och vi uppmanar de studenter som kan, att bekräfta sina konton med denna metod.