Press

Är du journalist och vill veta allt om hur man bygger ut och underhåller säkra optiska nät? Vill du veta hur man gör jättelika statliga upphandlingar utan att någon enda känner sig förfördelad och klagar? Vill du veta hur man skaffar riktig driftsäkerhet? Hur man hindrar cyberattacker?

Då har du kommit rätt. Här finns folk som kan bygga ut landsomfattande datornät med vänster hand bakbunden. Folk som är specialister på att hålla ned kostnaderna för transmission med hjälp av smarta lösningar, både inom och utom landet. Här tar vi driftsäkerhet på allvar och ser till att aldrig ha driftsavbrott. SUNETs infrastruktur är avsedd att tåla fler än en elak grävskopa. Samtidigt. Det låter enkelt, och det är faktiskt enkelt.

Kunskaper utan hemligheter

Och kanske det bästa av allt: Här finns inga hemligheter. SUNETs medarbetare delar gärna med sig av sina kunskaper om nätutbyggnad, optimering, upphandling och teknik utan att vara begränsade av företagshemligheter. SUNET är en statlig myndighet, inget konkurrerande kommersiellt bolag som måste dölja sina företagshemligheter. Här är allt öppet, utan konkurrensbegränsande dimmor och teknikavstötande fikonspråk.

De verkliga kunskapsgruvorna

Vill du gräva dig ned väldigt djupt ska du ansöka om att få prata med Peter Löthberg, mannen som egenhändigt tjatade in kommersiellt Internet i Sverige. Men förvänta dig inga vänliga ord om svensk kommersiell nätutbyggnad, svensk byråkrati och svenska stora, motsträviga telekomföretag. Förvänta dig istället massor av gedigen kunskap från mannen som själv designade Kroatiens fiberoptiska nät, mannen som har egna atomklockor hemma och har byggt sin egen datorcentral.

Otrevliga sanningar och hårda kunskaper

Vi kan dessutom hänvisa till personer utanför organisationen, som också har djupa insikter i svensk nätutbyggnad, eller bristen på den, cybersäkerheten, eller bristen på den, och den allmänna bristen på tekniska kunskaper inom den svenska akademiska världen.

Internetadresserna av typen IPv4 är slut. Det är bara att inse den beska sanningen. Adresstölder och liknande kriminalitet håller på att bli vardagsmat. SUNET har en policy för IPv6 som är nästa generations adresser, medan de flesta andra svenska aktörer föredrar att fortsätta dansa med i dödsdansen kring IPv4.

Lyckad nätutbyggnad kräver inte oändliga resurser utan bara en enda sak: hårda kunskaper. Sådana hittar du på SUNET.

Nyheter

SUNETs nyhetssida: https://www.sunet.se/category/nyheter/

Kontakt med SUNET: https://www.sunet.se/kontakt/

Rekommenderad läsning

Så designar och bygger man ett fiberoptiskt nät: https://www.sunet.se/bloggdel/fiberfeber/

Så bygger man optiskt nät om ingen kommersiell aktör är villig: http://www.idg.se/2.1085/1.401984/gravmaskinernas-glada-dagar-pa-gotland

Allt om atomklockor: http://www.idg.se/2.1085/1.443818/i-atomurmakarens-verkstad

Andra nyckelord att läsa mer om:

eduroam, säkert trådlöst nät: https://www.sunet.se/tjanster/eduroam/

SWAMID, säkra identiteter: https://www.sunet.se/swamid/

CERT, cybersäkerhet: https://www.sunet.se/tjanster/cert/