:DFRI Föreningen för Digitala Fri- och Rättigheter

För Sunets nät och tjänster – se aktuell driftstatus!

Föreningen för Digitala Fri- och Rättigheter

DFRI är en ideell och partipolitiskt obunden förening som verkar för främjandet av digitala rättigheter. Sunet stödjer DFRI och ser positivt på föreningens arbete och påverkan på Internetsverige.

Målet är ett samhälle med så lite övervakning, spårning och avlyssning som möjligt. DFRI värnar om yttrandefrihet, transparens och informationsfrihet, personlig integritet och människors rätt att själva bestämma över sin personliga information och digitala fotspår.  DFRI motarbetar alla inskränkningar av dessa värderingar.

DFRI fungerar som en plattform för projekt som medlemmarna vill genomföra. Föreningen arrangerar även seminarier, medverkar på konferenser, deltar i debatter, och försöker påverka politiska beslut. DFRI är även medlem i organisationen European Digital Rights (EDRi).

Läs mer på hemsidan!

DFRI:s styrelse

  • Patrik Wallström
  • Malin Crona
  • Johan Nilsson
  • Linus Nordberg
  • Alexander Rydekull
  • Linda Sandberg
  • Peter Michanek
Linus Nordberg

Linus Nordberg

Kontakta mig