SUNET Inkubator

För Sunets nät och tjänster – se aktuell driftstatus!

SUNET Inkubator

inkubator-logo-2SUNET Inkubator tar fram nya idéer och tankar runt e-infrastruktur inom den högre utbildningen i Sverige. Det sker bland annat genom att SUNET Inkubator publicerar rekommendationer, driver projekt och samarbetsforum samt arrangerar workshops.

Under 2016 har SUNET Inkubator drivit projekt inom arkitektur, integrationsplattformar och hantering av datorer och mobila enheter i molnet.

För närvarande drivs även olika samarbetsforum inom områdena IT-arkitektur och teknisk integration, samt inom Windowsplattformen – Windows forum.

Aktuellt just nu:

  • ATI 9/2 2017
  • SUNET-dagar VT 2017

 Tidigare evenemang:

Projektidéer
Har du en projektidé? Skriv kort ner ditt förslag inklusive kontaktuppgifter och syftet med projektet och skicka in förslaget till  inkubatoride@lists.sunet.se

Verksamhetsplanering
SUNET Inkubator har en styrgrupp som består av två representanter från HITCF och två representanter från UNITCF samt en representant från SUNET. Inkomna projektförslag prioriteras löpande och större projekt planeras in i verksamhetsplanen för året. Verksamheten finansieras av SUNET

Projekt 2016
Under 2016 så arbetar SUNET Inkubator med projekten:

Läs mer om Inkubators pågående och avslutade projekt på Inkubators wiki.

Samarbetsforum
ATI – Arbetsgruppen för Teknisk Integration är ett nationellt nätverk för arkitektur och teknisk integration inom högre utbildning. Nätverket består av upp till två representanter från varje lärosäte som har rollen IT-arkitekt/EA-arkitekt/integrationsarkitekt eller liknande. Syftet är att dela erfarenheter och skapa förutsättning för samarbete mellan lärosäten inom området IT-arkitektur. En referensarkitektur för systemintegration är framtagen för att ge grundläggande förutsättningar för att samarbeta inom integrationsområdet. Under 2016 var fokus att titta på Ladok3 ur ett integrationsperspektiv och det arbetet fortsätter under 2017.

Windows forum är ett nätverk för samarbete runt windowsplattformen och dess produkter. Ett fokus har varit deployment men även andra ämnen berörs. För närvarande hålls två workshops varje år, vår och höst (se nedan). Jämna veckor 14:30 hålls ett onlinemöte där man lyfter olika aktuella frågor.


Workshops/Seminarier

Bild3Bild1Bild4Bild5Bild2

Har du något spännande projekt att dela med dig av som ni har gjort på på ditt lärosäte? Presentera på någon av SUNET Inkubators olika workshops och seminarier.

 

Per Hörnblad

Per Hörnblad

Kontakta mig