RIPE NCC

För Sunets nät och tjänster – se aktuell driftstatus!

RIPE NCC

Maria Häll, föreståndare för Sunet, sitter som invald ledamot i styrselsen för RIPE NCC. Forumet är en europeisk icke vinstdrivande organisation vars mål är att administrera internets infrastruktur – exempelvis hantering av IP-adresser samt Autonomous system – ofta kallat AS.

Styrelsen för RIPE NCC.
Styrelsen för RIPE NCC.

Läs mer om RIPE NCC här.

Maria Häll

Maria Häll

CEO
0705 35 41 38
Kontakta mig
Grid
Lista