SUSEC+SUNET=SANT

För Sunets nät och tjänster – se aktuell driftstatus!

SUSEC+SUNET=SANT

SUSEC ligger mycket nära Sunets verksamhet och samarbete sker på flera plan.

SUSEC är en oberoende, ideell förening av personer, anställda vid universitet och högskolor, och som huvudsakligen arbetar med informationssäkerhet. Föreningen skall verka i första hand inom Universitets- och Högskolevärlden för erfarenhetsutbyte och kompetensuppbyggnad inom området informations- och IT-säkerhet höjning av säkerheten i system, applikationer och nät spridandet av kunskap om informationssäkerhet samverkan med samhällets olika organ inom området.

Summary in English

dsbjksdbnbvnkvfkn

Grid
Lista