Slutrapport 2018 avseende Samarbete kring robust Internetinfrastruktur i Sverige

SUNET har härmed nöjet att överlämna slutrapport 2018 för projekt Särimner – ”Att motverka överbelastning av samhällsviktiga webbplatser”.

I december 2017 undertecknade generaldirektören för Vetenskapsrådet en överenskommelse med Post- och Telestyrelsen (PTS) rörande ett pilotprojekt för robust infrastruktur. Projektets huvudfas är nu slutförd och en slutrapport är framtagen i enlighet med ovanstående överenskommelse. Fortsatt samarbete, utvärdering och test kommer att ske under 2019 tillsammans med vår projektpartner Netnod, vilket vi ser fram emot

Slutrapport Särimner 2018

Börje Josefsson

COO

 


Warning: file_get_contents(https://www.linkedin.com/countserv/count/share?url=https://www.sunet.se/sarimner/&format=json): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 404 Not Found in /var/www/html/wp-content/themes/sunet/functions.php on line 5416