Slutrapport 2018 avseende Samarbete kring robust Internetinfrastruktur i Sverige

SUNET har härmed nöjet att överlämna slutrapport 2018 för projekt Särimner – ”Att motverka överbelastning av samhällsviktiga webbplatser”.

I december 2017 undertecknade generaldirektören för Vetenskapsrådet en överenskommelse med Post- och Telestyrelsen (PTS) rörande ett pilotprojekt för robust infrastruktur. Projektets huvudfas är nu slutförd och en slutrapport är framtagen i enlighet med ovanstående överenskommelse. Fortsatt samarbete, utvärdering och test kommer att ske under 2019 tillsammans med vår projektpartner Netnod, vilket vi ser fram emot

Slutrapport Särimner 2018

Börje Josefsson

COO