Till innehållet

Virtuella servrar [IaaS]

Sunets molnbaserade tjänst för virtuella servrar är flexibel och fullt automatiserad. Med få, enkla steg kan din organisation starta nya servrar i molnet. Det går även att styra servrar med ett standardiserat API.

Så fungerar tjänsten

Tjänsten finns för närvarande i två varianter – du bestämmer vilken variant när du beställer och konfigurerar tjänsten:

  1. Server i publik molntjänst som erbjuds av vår underleverantör SafeSpring. Molntjänsten är placerad i Sverige och ägs helt av Svenska bolag. Tjänsten är upphandlad av Sunet.
  2. Server i privat molntjänst. Molntjänsten är placerad i Sverige i säkerhetsklassade datacenter. All hårdvara ägs helt av Sunet och drivs på kontrakt av vår underleverantör SafeSpring enligt samma policys och principer som den publika molntjänsten.

Den publika molntjänsten är anpassad för blandade ”workloads” – webservrar, administrativa system mm. I denna variant har vi optimerat för låg pris. Den privata molntjänsten är placerad i anslutning till den privata objektlagringstjänsten och är anpassad för dataanalys. Här har vi optimerat för hög prestanda. Du kombinerar självklart resurser fritt från båda varianterna för att bäst uppfylla ditt behov.

Sunets molnbaserade tjänst för virtuella servrar levereras från säkra datahallar med hög tillgänglighet. Data som lagras i tjänsten lämnar aldrig Sverige eftersom datahallarna befinner sig fysiskt inom landet och är direktanslutna till Sunet. Det gör det lättare att följa rättsliga ramverk som GDPR.

Sunets Virtuella servar har rollbaserad åtkomstkontroll knuten till SWAMIDs identitetshantering. Eftersom tjänsten använder sig av krypterad kommunikation har den hög säkerhet. Samtidigt har den hög tillgänglighet i och med att nätverksanslutningarna till Sunet är parallella med hög kapacitet som byggs ut efter behov. Det finns också möjlighet att boka resurser på en sekundär geografisk plats.

Tjänsten ger din organisation kontroll på sina kostnader för virtuella servrar – det finns inga transaktionskostnader eller kostnader för nättrafik. Lagringen är elastisk; organisationen bokar och betalar för det som verkligen behövs. Organisationer som binder upp sig i ett eller tre år får rabatt.

Tjänsten har olika typkonfigurationer av servrar med dynamisk lagring och kan utökas för att täcka nya behov. Den är baserad på ramverket OpenStack och har tagits fram i samarbete med ledande experter inom säkerhet samt världsledande leverantör av SDN- och Cloud-teknologi.

Sunet virtuell server finns i två varianter: dels en som levereras från en publik molntjänst (region STO1) och dels en som levereras från Sunet privata moln (region STO3 och STO4). Sunet privata moln ägs helt av Sunet och är placerade i våra datacenter eller hos något av Sunets anslutna lärosäten. I samtliga regioner kan både lagring och virtuella servrar levereras, dock varierar priset och tillgängliga varianter (flavors) av virtuella maskiner något – se prislistan för detaljer. Om din organisation behöver mer än 2PB lagring eller en stor mängd virtuella maskiner kan vi placera en region på ditt lärosäte. Kontakta oss om detta är intressant!

Andra fördelar med tjänsten:

  • Det går att välja flera alternativ av tjänsten med olika kapacitet (antal vCPU och GB RAM).
  • Elastiska servrar ger stor flexibilitet, VMs kan styras genom API-anrop.
  • Hög nätverksprestanda och mjukvarudefinierade virtuella nätverk gör det enkelt att särskilja trafik.
  • Det finns färdiga mallar med images för unix, Linux och för Windows 2012R2.
  • För att placera egna images finns ett Image library.

Detta krävs för att få tillgång till tjänsten

Alla organisationer som är anslutna till Sunet kan beställa Sunets Virtuella servrar

Användarstöd

Varje organisation som beställer tjänsten är själv ansvarig för att erbjuda support i form av teknikstöd och problemklassificering till sina egna användare. Sunet ger support till de kontaktpersoner för tjänsten som finns på organisationerna.

Vad kostar det?

Ladda ner prislistan för att beräkna kostnaden.

Utöver detta tillkommer eventuell lagringskostnad, läs mer om lagring i molnet.

Vill du veta mer?

Länk till dokumentation om säkerhetsarbete som utförs i tjänsterna.

Kontakta Anders Nilsson för mer information.