Styrning

Sunet är en del av Vetenskapsrådet och är sedan 1 december 2018 en avdelningen på myndigheten, avdelningen för Sunet och anknutna tjänster. Sunet styrs av en kommitté.

Sunets kommitté

 • Stefan Bengtsson, ordförande i kommittén, rektor vid Chalmers.
 • Johan Sterte, ledamot, rektor vid Karlstads universitet.
 • Ylva Fältholm, ledamot, rektor vid Högskolan i Gävle.
 • Susanne Kristensson, ledamot, förvaltningschef Lunds universitet.
 • Henrick Gyllberg, ledamot, förvaltningschef Blekinge tekniska högskola.
 • Henrik Summanen, ledamot, Digisamsekretariatet
 • Jacob Adamowicz, ledamot, Sveriges förenade studentkårer.
 • Joakim Byvik, ledamot, Sveriges förenade studentkårer.
 • Johan Johansson, ledamot, ordförande för Sveriges universitets och högskolors IT-chefsforum (ITCF)
 • Maria Thuveson, vice ordförande, rådsdirektör Vetenskapsrådet.
 • Björn Halleröd, ledamot, huvudsekreterare RFI Vetenskapsrådet.

Nomineringarna görs av Sveriges universitets-och högskoleförbund (SUHF), Kungliga biblioteket (KB) samt Sveriges Förenade Studentkårer (SFS). Kommittén är utsedd för perioden 1 januari 2019 till och med 31 december 2021.

Regeringens löpande styrning av myndigheterna sker genom årliga så kallade regleringsbrev. Där framgår hur mycket pengar den har till sitt förfogande och hur pengarna ska fördelas mellan dess olika verksamheter samt vissa uppdrag som myndigheten ska utföra under året.


Sunets styrdokument

Vetenskapsrådets instruktion
Myndighetens instruktion är en författning med regler om dess organisation, arbetssätt med mera som regeringen utfärdar.

Vetenskapsrådets regleringsbrev för 2019
Regeringens löpande styrning av myndigheterna sker genom årliga så kallade regleringsbrev. Där framgår hur mycket pengar myndigheten har till sitt förfogande och hur pengarna ska fördelas mellan dess olika verksamheter samt vissa uppdrag som myndigheten ska utföra under året.

Inriktning Sunet 2019-2022

Årsplaner

Handlingsplan Sunet 2020
Handlingsplan Sunet 2019
Verksamhetsplan Sunet 2018
Verksamhetsplan Sunet 2017
Verksamhetsplan Sunet 2016
Verksamhetsplan Sunet 2015

Verksamhetsberättelser

Sunet verksamhetsberättelse 2018, Verksamhetsberättelse Sunets Utbildnings- och samarbetsstödjande tjänster 2018
Verksamhetsberättelse Sunet 2017, Verksamhetsberättelse Sunet tilläggstjänster 2017
Verksamhetsberättelse Sunet 2016
Verksamhetsberättelse Sunet 2015
Verksamhetsberättelse Sunet 2014
Verksamhetsberättelse Sunet 2013

För äldre dokument, skicka ett mail till info@sunet.se så hjälper vi dig.

 


 Kommittéprotokoll

2019

Protokoll 20191121
Protokoll 20190918
Protokoll 20190404

2018
Protokoll 20180307
Protokoll 20180605
Protokoll 20180913
Protokoll 20181211

2017
Protokoll 20170309
Protokoll 20170517
Protokoll 20170920
Protokoll 20171206

2016
Protokoll 20160310
Protokoll 20160607
Protokoll 20160921
Protokoll 20161208

2015
Protokoll 20150122
Protokoll 20150331
Protokoll 20150528
Protokoll 20150908
Protokoll 20151001
Protokoll 20151209

2014
Protokoll 20140317
Protokoll 20140611
Protokoll 20140911
Protokoll 20141210

2013
Protokoll 20130313
Protokoll 20130612
Protokoll 20130918
Protokoll 20131204

2012
Protokoll 20120313
Per capsulam-beslut SUNETs styrelse 120412
Protokoll 20120612
Protokoll 20120912
Protokoll 20121205

2011
Protokoll 20110308
Protokoll 20110614
Protokoll 20110928
Protokoll 20111207

2010
Protokoll 20100310
Protokoll 20100525
Protokoll 20100930
Protokoll 20101202

2009
Protokoll 20090402
Protokoll 20090604
Protokoll 20090924
Protokoll 20091211


Sunets nya organisationsmodell

Hösten 2015  genomgick Sunet en organisationsförändring. Den nya styrningen av Sunet är avsedd att ge Sunet en stabilare bas, en tryggare plattform och en bättre dialog med de anslutna lärosätena, myndigheterna och kulturinstitutionerna. Beslutet omfattar tre övergripande förslag där öppenhet och transparens är nyckelord:

 • Ny organisationsmodell.
 • Ny ledning och styrning.
 • Ny modell för insamling av krav och behov.

Läs hela rapporten ”Förslag till långsiktig organisationsmodell för Sunet”.

Underlag för arbetet i Vetenskapsrådets arbetsgrupp har bland annat varit den tidigare oberoende utvärderingen Sunet under Scrutiny, Vetenskapsrådet 2013.

Info på vr.se
Om arbetsgruppens arbete.
Om organsationsförändringen på sunet.se.