Från PGP till FRA – Sunetdagarna i bilder

Fler än 200 personer deltog i Sunetdagarna på Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, i Stockholm. På programmet fanns fyra fullmatade dagar där mycket handlade om säkerhet, spam och molnlagring. Men deltagarna bjöds även på flera workshops, t e x om ny teknik och ny pedagogik. Några föredrag drog självklart mera publik än andra. Ett var FRA s föreläsning. Vi fick glimtar av hur Sverige utsätts för digitala attacker årets alla dagar liksom exempel på främmande makts strategier för att komma åt känslig data eller få access till nät, mm.

Tack till alla er som deltog!

 

PGP för alla

De som ville kunde på ett mycket handgripligt sätt lära sig mera om PGP och skapa nycklar.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dialog om ny pedagogik för ny teknik

Markus Schneider faciliterade en workhop med syftet att utifrån deltagarnas erfarenheter och samlade kunskap få till en dialog om ny teknik och ny pedagogik. För att identifiera områden för samverkan och gemensam kompetensutveckling. Deltagarna representerade hela trettiotre lärosäten och SUNET anslutna organisationer! Läs en intervju med Markus.

 

 

 

 

DNSSEC och nyckelrullningen som inte blev av!

Netnods Patrik Fältström föreläste och kom med en rafflande inblick i en nyckelrullning om inte blev av! Skulle nätet gå ner för en stor del av världen eller inte? Uppjagade telefonsamtal från andra sidan Atlanten möttes av cool skandinavisk sakkunskap. Nätet gick som bekant inte ner, men fortsättning följer.

 

 

 

 

 

Patrik gav tips på vad man kan göra själv.

 

 

 

 

 

 

 

 

MSB om digitala bedrägerier

MSB delade bland annat på insikter om bedrägerier. Flera försök till GD bedrägerier sker varje år i Sverige. Med detta menas att någon person eller andra aktörer försöker ta över en General Direktörs identitet. Ransomware och annat fanns också med i MSBs föreläsning som var välbesökt.

 

 

 

 

 

 

FRA – hemligast på Sunetdagarna

Det är inte så ofta vi får chans att lyssna till FRAs insikter om säkerhet. FRA genomför egna aktiviteter för att testa organisationers säkerhet och spanar efter främmande makts försök till att knäcka koder och få access till känslig eller hemlig information. En och annan spännande story med deckarpotential fick åhörarna höra av FRAs specialist på plats.

FRA menade att VDn inte är så intressant i sammanhang som präglas av datasäkerhet utan ”admin” är i fokus för främmande aktiviteter.

 

 

 

FRAs röda tråd under föreläsningen var uppmaningen att använda lösenordsfraser istället för lösenord. Och att helst ha en speciell station för att hantera de egna nätens funktioner. Lösenordsfraser är mer robusta menade FRA och bjöd på tips för att konstruera en egen fras.