SUNET MAILFILTER KLARAR TRYCKET

I slutet av april blev några organisationer som använder SUNET Mailfilter utsatta för en mailattack, vilket gjorde att det slogs rekord i antalet hanterade brev: en miljon brev per timme (ca 280 brev per sekund) när det var som värst och över 15 miljoner brev (mot normalt 2-3 miljoner) hanterades då under ett dygn. Totala mängden e-post var 220 Gbyte på ett dygn!

Sunets centrala virus- och spamfiltrering sparar stora resurser för dem som använder tjänsten och därmed inte behöver ha lokal kapacitet.