Sunet stängs av från Skatteverkets tjänst Mina Meddelanden

Skatteverket har på begäran av Swedbank stängt av det nationella datornätverket för forskning och högre utbildning, Sunet, från tjänsten för digital myndighetspost - Mina Meddelanden. Avstängningen leder till en ineffektiv hantering av meddelanden och gör det blir krångligare för sökanden till högre utbildningar. Sunet är en del av Vetenskapsrådets verksamhet.

Läs nyheten på vr.se

Sunet använder Mina Meddelanden för att garantera att rätt person ges tillgång till rätt information i processen att anmäla sig till en utbildning på något av Sveriges lärosäten. Personnumret kopplas till en gemensam identitet för all kommunikation inom högskolesektorn.  Det är främst Sunets tjänst eduID som berörs av avstängningen.

Swedbank uppfattar att Sunets användning av Mina Meddelanden är ett brott mot deras användningsavtal avseende användningen av BankId vilket är den legitimering som används för inloggning till Mina Meddelanden. Sunet vidhåller uppfattningen att användningen är i linje med de intentioner och avtal som reglerar tillgången till tjänsten.

Genom avstängningen tvingas Sunet gå tillbaka till att använda tidigare lösning med brevutskick, en utveckling som inte ligger i linje med effektiv e-förvaltning eller övrig utveckling på internet och de e-tjänster vi allt mer använder, både privat och på jobbet.

Detta kommer initialt att drabba nya sökanden till högskole- och universitetsutbildning som använder eduID och som nu inte längre kommer kunna sköta hela antagningsprocessen online. Sunet har redan påbörjat arbetet med att hitta alternativa lösningar för att effektivisera kommunikation med studenter som inte är beroende av Mina Meddelanden eller BankID.

–Vi ställer oss frågande till detta beslutet om avstängning då vi inte ser att vår användning av Mina Meddelanden är i strid med gällande avtal, menar Maria Häll, chef för Sunet,

Maria Häll uttrycker också oro över utvecklingen – en privat aktör ges rätten att diktera villkor för vilken information en offentlig myndighet levererar till en medborgare.

Även Sven Stafström, GD Vetenskapsrådet ser med oro på vad detta beslut kan föra med sig.
–En effektiv e-förvaltning med trovärdiga identifieringsfunktioner och pålitlig kommunikation är mycket viktigt för vår sektor. Att tvingas gå tillbaka till gamla lösningar och inte till fullo kunna utnyttja tekniken och de it-lösningar som växer fram är mycket oroväckande.

Vad är Mina Meddelanden?

Med Skatteverkets tjänst Mina Meddelanden kan alla medborgare få post från myndigheter digitalt. Tanken är att på sikt ersätta de flesta pappersutskick från stat, kommun och landsting och därigenom utveckla och snabba upp all kommunikation mellan myndigheter och medborgare. Tjänsten lanserades år 2010. Läs mer på http://www.minameddelanden.se/

Beslutet samt underlag har diarenummer 1.2.3-2015-6052 hos Vetenskapsrådet. Dokumenten finns för nedladdning här nedan.

Maria Häll

CEO
0705 35 41 38