SUNET och Vetenskapsrådet samarbetar kring eIDAS

SUNET och Vetenskapsrådet kommer att samarbeta med E-legitimationsnämnden kring utveckling, driftsättande och införande av eIDAS i Sverige. För högskolor kommer eIDAS både underlätta identifieringen av europeiska studenter och forskare samt möjliggöra utveckling av tjänster, då uppgifter kommer att kunna delas på europeisk nivå. Ett exempel är att dela uppgifter om inskrivning vid andra europeiska lärosäten.

SUNET kommer att bidra med sin erfarenhet och kompetens inom områdena identitet och federation – det är samma teknik och processer som redan används inom SWAMID och eduGAIN.