Sunet på NORDUnets konferens i Helsingsfors

Sunet är på plats i Helsingfors på NORDUnets konferens med monter och föredrag för att bidra till kunskapsspridning kring forskningsnät och infrastruktur.

I år finns flera länder än vanligt representerade – bland annat Bangladesh, Bhutan, Ethiopien, Ghana, Kyrgyzstan, Libanon, Malaysia, Nepal, Filippinerna and Zambia tack vare NORDUnets satsning på Emerging NRENS. Läs allt om NORDUnets 29:nde konferens här!

Per Nihlén berättar om Sunets nya nät, SunetC.