SUNETdagar i Gävle – april 2018

SUNET inbjuder personal från SUNET-anslutna organisationer till Sunetdagarna på Högskolan i Gävle mellan den 16-19 april.

På programmet:
Välkomsttalare är Marcus Hartmann från Teracom, som kommer att berätta hur företaget hanterade krisen och externkommunikationen när TV-masten utanför Borås rasade till marken på våren 2016. Hundratusentals hushåll blev då utan radio och TV.

Självklart är den nya dataskyddsförordningen, GDPR i fokus men vi kommer även att belysa möjligheterna till nätverksdrift ”som tjänst”, gemensamt säkerhetsarbete, mm. Sunets nya tjänster Zoom och LMS är på agendan liksom rapporter från olika Sunet-anknutna projekt.

Läs mer här, där det också finns länkar till detaljprogram och anmälningsformulär.

Varmt välkommen!