Sunets driftläge och statistik

All information om SunetC och NORDUnets driftlägen är helt öppen för alla.

Om du upplever problem med din åtkomst till SunetC, NORDUnet, sunettjänsterna eller Internet bör du först kontrollera om felet redan är inrapporterat.

Inrapporterade fel

Alla inrapporterade fel i näten och alla fel som nätdriftcentralen NUNOC har upptäckt, visas i listform på adressen nedan. Innan du rapporterar ett fel bör du undersöka listan för att se om felet inte har rapporterats redan. Klickar du på en enskild TICKET brukar det finnas en förväntad avhjälpningstid. Så länge Status är Open är felet olöst.

http://www.nunoc.org/nunocweb/open_trouble_tickets.html

Nätverksstatistik för NORDUnet

Trafikbelastningen mellan NORDUnet och andra anslutna nät visas på nedanstående adress. Leta upp den anslutning du tror dig ha problem med och klicka på Current. Är trafiken noll eller orimlig är det något fel.

http://stats.nordu.net/connections.html

Trafikkarta för NORDUnet

En snabb överblick av trafikströmmarna mellan NORDUnet och andra nät. Är någon länk svart anger det att trafiken är noll. Det kan innebära problem. Alla länkar är klickbara och leder till närmare trafikstatistik.

http://stats.nordu.net/stat-q/load-map/ndn-map,,traffic,peak

Trafikkarta för SunetC

En snabb överblick av trafikströmmarna i SunetC. Är någon länk svart anger det att trafiken är noll. Det kan innebära problem. Alla länkar är klickbara och leder till närmare trafikstatistik.

http://stats.sunet.se/stat-q/load-map/SunetC-core,,traffic,peak

Trafikkarta för SunetC med anslutningar till lärosätena

En snabb överblick av trafikströmmarna mellan SunetC och de anslutna lärosätena. Är någon länk till ditt lärosäte svart anger det att trafiken är noll. Det kan innebära problem. Klickar du på en länk, visas dess aktuella trafikstatistik i diagramform. Tidsskalan är i timmar och sträcker sig 24 timmar bakåt. Är trafiknivån noll kan det innebära problem.

http://stats.sunet.se/stat-q/load-map/SunetC-univ,,traffic,peak

Felanmälan

Felanmälan av SunetC eller NORDUnet sker enligt instruktioner på:

http://www.nunoc.org/nunocweb/support.html

SUNETs tjänster

För driftsproblem med SUNETs tjänster väljer du menyalternativet Tjänster på denna webbplats och letar upp berörd tjänst. Om driftinformation finns, visas en länk till denna. Kontakta i annat fall den ansvarige produktägaren.