Sunets nät

Sunets rikstäckande nät

Sveriges forskare, lärosäten och museer får internet via Sunets nät. Lika stabilt, snabbt och säkert i Karesuando som i Gamla Stan. Sunet förser forskningsverige med uppkoppling sedan 1983.

Sunets nät SunetC är ett driftsäkert och rikstäckande nätverk för landets lärosäten inom högre utbildning samt många statliga museer och andra kulturella organisationer. Ett grundläggande kriterium är att verksamheten ska vara offentlig och vara kopplad till forskning.

SunetC

SunetC erbjuder vanlig routad nätaccess. Man kan även få en dedikerad förbindelse direkt mellan två punkter, via en icke-routad förbindelse. En annan funktion är att koppla ihop två datornät så att de fungerar som ett gemensamt, till exempel vid samarbete mellan lärosäten. Liknande dedikerade förbindelser med forskningsnät i andra länder går ofta att ordna i samarbete med NORDUnet.

Sunet har byggt ett helt nytt nät – läs mer på bloggen Fiberfeber!

Teknisk utrustning

Nätet består av hyrd fiber i en ringstruktur med 3 fysiska vägar genom Sverige för att uppnå så hög redundans som möjligt.  Fibervägarna tillsammans med den utrustning Sunet valt, skapar ett nästan hundraprocentigt skydd för användarna. Dessutom har alla noder en säkrad elförsörjning, så att ett elavbrott inte ska betyda stopp i datatransporten.

Anslutning

För att få diversitet och redundans är de flesta kunder i regel anslutna med två nätkopplingar. Normalt är man ansluten med gränssnittet 100Ge eller 10Ge.

Vill du koppla upp din organisation mot Sunets nät? Kontakta Börje Josefsson.

Save

Save

Save

Save

Save