Sunets nät

Sunets rikstäckande nät

Sveriges forskare, lärosäten och museer får internet via Sunets nät. Lika stabilt, snabbt och säkert i Karesuando som i Gamla Stan. Sunet förser forskningsverige med uppkoppling sedan 1983.

Sunets nät OptoSunet är ett driftsäkert och rikstäckande nätverk för landets lärosäten inom högre utbildning samt många statliga museer och andra kulturella organisationer. Ett grundläggande kriterium är att verksamheten ska vara offentlig och vara kopplad till forskning.

Sunets gamla nät, OptpSunet.
Sunets nya nät, SunetC.

OptoSunet erbjuder vanlig routadnätaccess. Du kan även få en dedikerad förbindelse direkt mellan två punkter, via en icke-routad förbindelse. En annan funktion är att koppla ihop två datornät så att de fungerar som ett gemensamt, till exempel vid samarbete mellan lärosäten. Liknande dedikerade förbindelser med forskningsnät i andra länder går ofta att ordna i samarbete med NORDUnet.

Sunet bygger ett helt nytt nät – läs mer på bloggen Fiberfeber!

Teknisk utrustning

Nätet består av hyrd fiber i en stjärnstruktur och är indelat i tre separata system – nord, väst och syd. Varje system har två skilda nätverk, de så kallade röda och gröna näten. Uppdelningen är gjord så att en skada på den ena delen inte ska påverka uppkopplingen då trafiken går via det andra nätet. Det innebär för ett nästan hundraprocentigt skydd för användarna. Dessutom har alla noder en säkrad elförsörjning, så att ett elavbrott inte ska betyda stopp i datatransporten.

IPv6
IPv6 är den sjätte versionen av internetprotokollet och är avsett att ta över efter IPv4 för att lösa bristen på adresser. Med IPv6 har man gått från cirka 4,2 miljarder adresser till 340,3 sextiljoner, tack vare en adresslängd på 128-bitar.
Läs mer om IPv6 och Sunet

Anslutning

För att få diversitet och redundans är de flesta kunder anslutna till båda nätverken. Detta gör att anslutna organisationer inte är beroende av någon annans utrustning. Normalt är man ansluten med gränssnittet Gigabit Ethernet (GbE) eller 10GE. OptoSunet har även fullt stöd för IPv6.

Vill du koppla upp din organisation mot Sunets nät? Kontakta Börje Josefsson.

Save

Save

Save

Save

Save