Artikel om Sunets nya nät i tidningen Curie

Tidningen Curie handar om forskningens villkor och uppmärksammar nu Sunets nya nät.

”Datamängderna vid svenska lärosäten fördubblas vartannat år. Under hösten har det svenska universitetsdatanätet Sunet uppgraderats till ett nytt, kraftfullare för att möta ett ökande behov av bandbredd. Det kan handla om allt från digitalisering av humaniora till experiment inom subatomär fysik.”

Läs hela artikeln här.

curie3

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save