SWAMID gör guide till nya dataskyddsförordningen

Inom SWAMID arbetar vi aktivt med frågan runt GDPR, den allmänna dataskyddsförordningen som ska börja tillämpas 26/5 2018 i EU:s medlemsländer. Dataskyddsförordningen kommer att ersätta nationella lagstiftningen på området, bl.a. personuppgiftslagen (PUL). Just nu samarbetar vi med systerfederationerna runt om i Europa med att ta fram en rådgivande guide för vad effekten av införandet av dataskyddförordningen blir för webbaserad inloggning.

Guiden beräknas att vara färdig under oktober, och ingår sedan i ett bredare samråd inom ramen för interfederationen eduGAIN. Vi vill att guiden publiceras före årsskiftet. I guiden kommer det att finnas råd och rekommendationer för lärosätena och tjänsteleverantörer, m.fl.