SWAMID gör guide till nya dataskyddsförordningen

Inom SWAMID arbetar vi aktivt med frågan runt GDPR, den nya dataskyddsförordningen som träder i kraft 26/5 2018 i EU:s medlemsländer. Den nya lagen ersätter Personuppgiftslagen (PUL). Just nu samarbetar vi med systerfederationerna runt om i Europa med att ta fram en rådgivande guide för vad effekten av införandet av den nya dataskyddförordningen blir för webbaserad inloggning.

Guiden beräknas att vara färdig under oktober, och ingår sedan i ett bredare samråd inom ramen för interfederationen eduGAIN. Vi vill att guiden publiceras före årsskiftet. I guiden kommer det att finnas råd och rekommendationer för lärosätena och tjänsteleverantörer, m.fl.