Tillitsprofil SWAMID AL2

SWAMID Identity Assurance Level 2 Profile

I identitetsfederationen SWAMID är tillit till att universitet, högskolor och andra medlemmar hanterar användare och inloggningar tillräckligt bra grunden för att tjänsteleverantörer ska lita på att det är rätt användare som loggar in. För att definiera vad som är tillräckligt bra finns tillitsprofiler i SWAMID.

Tillitsprofilen SWAMID AL2 innebär tre saker:

  1. Utökning av SWAMID AL1.
  2. Ställer högre krav på att lärosätet vet vem personen är som innehar och använder kontot, detta kallas även för bekräftad användare.
  3. Lärosätet ansvarar för personinformationen till skillnad från i SWAMID AL1.

Beslutad tillitsprofil:

Vid ansökan om SWAMID AL2 ska medlemsorganisationen skicka till SWAMID:

  • Tillitsdeklaration för SWAMID AL2 genom en Identity Management Practice Statement
  • Alla dokument, eller länk till publikt publicerade dokument, som hänvisas till i tillitsdeklarationen

SWAMID granskar medlemsorganisationens ansökan baserat på tillitsdeklarationen.

SWAMID-wikin finns stöd för runt arbetet med att skriva en tillitsdeklaration.

 

SWAMID | SWAMID FEDERATION POLICY


Eskil Swahn

Policy inom SWAMID Operations
046-222 13 23

Pål Axelsson

Produktägare SWAMID & ORCID
0704 08 01 75
Summary in English

SWAMID Identity Assurance Level 2 Profile

Within the Identity Federation SWAMID is trust that universities, university colleges and other members manage users and logins good enough the foundation for Service Providers to be confident that it is the right user that is accessing the system. To define what is good enough SWAMID has decided on two Assurance Profiles for Identity Providers and their users.

The Assurance Profile SWAMID AL1 means three things:

  1. Extension of SWAMID AL1.
  2. The Member Organisation has more positively identified the user, this is also known as a confirmed user.
  3. The information associated with the user account is the Member Organisation responsible for.

Decided Assurance Profile SWAMID AL2:

When applying for SWAMID AL1, the Member Organisation must supply with the application:

  • Assurance Declaration for SWAMID AL2 through an Identity Management Practice Statement descibing how the Member Organisation fulfills the Assurance Profile.
  • All documents, or link to the publicly published documents, referred to in the Assurance Declaration.

SWAMID Audits the Member Organisation based on the Assurance Declaration.

Grid
List